Tillgänglighetspolicy

Tillgänglighetsredogörelse framtidshubben.se

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för framtidshubben.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på framtidshubben.se.

 

Innehåll på denna sida

  1. Vad är digital tillgänglighet?
  2. Tillgänglighetsredogörelse för framtishubben.se
  3. Om du har synpunkter på tillgängligheten
  4. Kontakta Framtidshubben

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För framtidshubben.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighetWCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för framtidshubben.se

Göteborgs Stad är ansvarig för framtidshubben.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är framtidshubben.se?

För tillfället ser vi inga brister på framtidshubben.se.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 1 december 2023.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att goteborg.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter

Här kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på framtidshubben.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.