Bli samarbetspartner till Framtidshubben

Göteborgs Stad har som mål att inte ha några särskilt utsatta områden vid år 2030. En grundläggande förutsättning för att nå dit är att fler kan försörja sig själva genom anställning eller eget företagande. Att ha ett arbete och en inkomst är fundamentalt för både individen och för samhället. En stabil inkomst innebär att kunna tillgodose sina basala behov, att utvecklas som människa och få bättre självkänsla och större självförtroende. Vilket i sin tur kan minska ohälsa och bidra till en bättre livskvalitet. Egen försörjning skapar även en högre grad av samhällsdeltagande, och inte minst en känsla av samhörighet.

Alla som växer upp, bor och verkar i Göteborg ska ha samma goda förutsättningar oavsett stadsdel, och i våra utvecklingsområden finns kompetens och potential som vi behöver bli bättre på att ta tillvara. Då behöver vi också tänka nytt och skapa möjligheter till samverkan på många olika plan och mellan olika aktörer. Det är här Framtidshubben kommer in. Våra hubbar är ett nytt initiativ där personer kan få råd och stöd till jobb, studier eller entreprenörskap. Vi erbjuder ett stort urval av aktiviteter, bland annat rekryteringsträffar, intervjuträning och jobbmässor. Vi hjälper människor att knyta kontakter, och få aktuell information och rätt ingångar via utbildningar, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Hur kan ni vara en del av Framtidshubbarna?

Tid, engagemang eller idéer – inom ramen för Framtidshubben finns möjligheter till många olika typer av samarbeten, beroende på vad just din organisation eller företag ser för behov eller vad ni har möjlighet att bidra med. Vill ni medverka på våra jobbmässor för att rekrytera nya medarbetare? Har ni möjlighet att ta emot en praktikant eller vill ni komma och föreläsa om er verksamhet och ge tips och råd kring hur man får ett jobb inom er bransch?

Oavsett hur mycket eller på vilket sätt ni vill engagera er så hittar vi en bra lösning tillsammans. Framtidshubben är en öppen plattform och vi letar alltid efter lokala samarbetspartners och andra aktörer som kan tillgodose något eller några av våra besökares behov och kanske samtidigt söker efter ny kompetens.

 

Genom Framtidshubben kan vi tillsammans:

  • Skapa möten mellan arbetsgivare och arbetssökande.
  • Öka samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och myndigheter.
  • Stärka invånarnas kompetens, öka möjligheter till försörjning och egenmakt.

Kontaktpersoner

AB Framtiden

Annie Hohlfält
Telefon: 0704-82 38 14
annie.hohlfalt@framtiden.se

Business Region Göteborg

Lena Sultanovic
Direkt: 031-367 62 05 | Mobil: 0707-81 24 03
Lena.Sultanovic@businessregion.se

Göteborgs Stad

Moa Säf
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Telefon: 031-3661204| Mobil: 0722-151275
E-post: moa.saf@arbvux.goteborg.se

Sofia Nilsson Davies
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Telefon: 031-368 08 87
E-post: sofia.davies@arbvux.goteborg.se

Göteborgs Stadsmission

Rebecca Sörling
Verksamhetschef område Arbetsintegration
Telefon: 031-7553629
rebecca.sorling@stadsmissionen.org

Våra huvudpartners:

Business Region Göteborg, Framtidenkoncernen (Förvaltnings AB Framtiden, Familjebostäder i Göteborg AB, Bostads AB Poseidon och Bostadsbolaget), Göteborgs Stad (Förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Socialförvaltningen Hisingen, Socialförvaltningen Nordost, Socialförvaltningen Sydväst, Socialförvaltningen Centrum samt Förvaltningen för Demokrati och medborgarservice) och Göteborgs Stadsmission.